• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ortaokulfenbilimleri/
  • https://twitter.com/ortaokulfen
SINAVLAR
FEN BULMACA
E-Uygulamalar


7.SINIF KUVVET VE ENERJİ

1.KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta birbirlerine karıştırılmaktadır. Kütle ve ağırlık birbirinden farklı büyüklüklerdir. Bu kavramların birbiri yerine kullanılması bilimsel olarak doğru değildir.

KÜTLE

Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Birimi kilogram (kg)’dır. Küçük kütleli maddeler ölçülürken gram (g)’da kullanılır. “m” Harfiyle gösterilir.

AĞIRLIK

Bir cismin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Birimi Newton (N)’dur. Dinomometre ile ölçülür. ”G” harfi ile gösterilir. Bir cismin ağırlığı değişebilir. Örneğin dünya üzerinde kutuplarda yer çekimi kuvveti fazla ekvator da azdır. Bu nedenle bir cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordakinden fazladır. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça kütle çekimi azalır dolayısıyla ağırlıkta azalır.

Bir cismin farklı gök cisimlerindeki ağırlığı da farklı değerler alır. Büyük kütleli gezegenler de kütle çekimi fazla olduğu için ağırlık fazla küçük kütleli gezegenlerde ise azdır. Dünyadaki bir cismin ağırlığı Ay’da ki ağırlığından altı kat fazladır. Dünyada 600N ağırlığındaki bir kişi Ay’a gitse ağırlığı 100N olur. 

KÜTLE

AĞIRLIK

Madde miktarıdır

Maddeye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

Eşit kollu teraziyle ölçülür

Dinamometre ile ölçülür

Değişmez

Bulunduğu yere göre değişir.

“m” harfiyle gösterilir

“G” harfiyle gösterilir

Birimi kilogram veya gram’dır

Birimi Newton dur

 

KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

Bütün cisimler sahip oldukları kütleden dolayı diğer cisimleri kendine doğru çeker. Bu kuvvete kütle çekim kuvveti denir. Kütle çekim kuvveti;

  • ·         Cisimlerin kütlesi büyüklüğüne
  • ·         Cisimler arasındaki mesafeye

Bağlıdır. Kütlesi büyük olan cisimlerin kütle çekimi fazladır. Cisimler arasındaki mesafe ne kadar azsa kütle çekimi kütle çekimi o kadar fazladır.

Denizlerde oluşan gel git olayı Dünya ile ay arsındaki kütle çekiminden dolayı gerçekleşir. Dünyanın üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekimine yer çekimi denir. Yer çekimi temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Yer çekiminin yönü daima Dünyanın merkezine doğrudur.

Gök cisimleri

1kg kütleye uygulanan yer çekimi kuvveti

Dünya

9,81N

Jüpiter

23,3N

Merkür

3,7N

Ay

1,62N

 

2.KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

FİZİKSEL İŞ

Fiziksel İş kavramı günlük hayatta kullandığımız iş kavramından farklıdır.

Fiziksel anlamda iş yapabilmek için bir cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim bu kuvvetin doğrultusunda hareket etmelidir. Cisim uygulanan kuvvetin doğrultusunda hareket etmiyorsa fiziksel olarak iş yapılmamıştır.

Market arabasını süren adam, yerden bir cismi kaldıran çocuk uyguladıkları kuvvet doğrultusunda cisimleri hareket ettirdikleri için iş yapmışlardır. Ancak sırtında çantasını taşıyan çocuk, duvarı itmeye çalışan adam uyguladıkları kuvvet doğrultusunda cisimleri hareket ettirmedikleri için fiziksel anlamda iş yapmış olmazlar.

Enerji

Enerji iş yapabilme yeteneğidir. İş ve enerjinin birimleri aynıdır. (Joule)

Kinetik Enerji: Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Dolayısıyla bu enerjiye hareket enerji de denir. Bir cismin hareket enerjisi kütlesine ve süratine bağlıdır. Sürati artan bir arabanın kinetik enerjisi de artar. Eşit süratl, cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

Potansiyel Enerji

a)Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi: Yerden yüksekte duran bir cismin çekim potansiyel enerjisi vardır. Bu enerji miktarı yerden yüksekliğe ve cismin kütlesine bağlıdır. Yükseklik ve kütlesi fazla ise çekim potansiyel enerjisi de fazladır. Eşit kütleli iki cisimden yüksekliği daha fazla olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.

b)Esneklik Potansiyel Enerjisi: Lastik, yay, balon gibi esnek maddeler esneme ya da sıkışma özelliklerinden dolayı esneklik potansiyel enerjisine kazanabilir. Esneklik özelliğini kaybeden cisimler esneklik potansiyel enerji depolayamaz. Yayı gereğinden çok çekersek esnekliğini kaybeder.

 

3.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

Bir cisim sadece bir enerji türüne sahip olabileceği gibi aynı anda hem kinetik hem de potansiyel enerjiye de sahip olabilir. Uçan kuş hem çekim potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir.

SÜRTÜNME KUVVETİNİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİSİ

Kinetik enerjiyi azaltarak ısı enerjisine dönüşmesine neden olur.

HAVA VE SU DİRENCİ

Sürtünme kuvveti sadece katı cisimler arası da olmaz Hava ve su ortamlarında da olur.

Sürtünme kuvveti hava ortamında ise hava direnci, su ortamında ise su direnci denir.

SİTE MENÜSÜ
HAVA DURUMU
SAAT
TAKVİM
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar8.26368.2967
Euro9.95069.9905